material measured by the spectrometer

Arkusze danych materiałów eksploatacyjnych

Stosowanie produktów chemicznych podlega przepisom prawnym dotyczącym stosowania niebezpiecznych substancji. Karty charakterystyki dostarczają odpowiednich informacji na temat warunków użytkowania takich substancji. Należy dokładnie przeczytać kartę chara

Materiały do grawerowania laserowego

Arkusze danych dla materiałów do grawerowania laserowego

Materiały KARTA CHARAKTERYSTYKI (SAFTY DATA SHEET) KARTA TECHNICZNA (TECHNICAL DATA SHEET)
Acrylics
Alumamark®
Durablack®
Flexilase™
Gravoglas™ 1
Gravolase™ Metallics
Gravoply™ Laser
Gravoply™ Ultra
Gravotac™ Exterior
Laser Wood
Rubbalase™

-----

-
Stickalase­™

 

Materiały do grawerowania mechanicznego

Karty katalogowe materiałów do grawerowania

Materiały KARTA CHARAKTERYSTYKI (SAFTY DATA SHEET) KARTA TECHNICZNA (TECHNICAL DATA SHEET)
Colored Aluminium
Gravobrass™ exterior
Gravoglas™ 2-plex™

 

Gravometall™

 

Gravoply™ 1
Gravoply™ 2
Gravoply™ 3C
Gravotac™
Gravoxal™ -
Metallex™
Trophy Brass

 

Materiały do grawerowania

Arkusze danych dla materiałów do grawerowania

Czym są karty specyfikacji technicznej czy charakterystyki?

Karty danych technicznych informują o składzie, charakterystyce technicznej i warunkach użytkowania danego produktu.

Karta charakterystyki jest to dokument zawierający konieczne informacje na temat niebezpieczeństw oraz środków ostrożności, które należy przedsięwziąć podczas użytkowania niebezpiecznej substancji bądź mieszaniny (chemicznej).
Dokument informuje profesjonalistów używających tych produktów w codziennej działalności o potencjalnych zagrożeniach.
Dokument, dostarczany przez dostawcę lub dystrybutora, musi być zawsze dostępny dla wszystkich sprzedawanych niebezpiecznych substancji.

Przepisy prawa nakładają obowiązek udostępnienia karty charakterystyki użytkownikowi końcowemu. Marka Gravotech postanowiła pójść o krok dalej, 
dlatego dostarcza również karty charakterystyki do materiałów do grawerowania (których nie obowiązują przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych).

Udostępniamy karty charakterystyki dla następujących produktów :

  Materiały do grawerowania laserowego: tworzywa sztuczne, akryl, metale i drewno.
  Materiały do grawerowania mechanicznego: tworzywa sztuczne, metale, fenole.
  Akcesoria do grawerowania: smary, środki czyszczące, kleje i produkty barwiące.

Karty charakterystyki pociągają Gravotech do odpowiedzialności i powinny być tłumaczone przez uwierzytelnione jednostki*.

* informacje podane są wyłącznie w celach informacyjnych.