material measured by the spectrometer

Arkusze danych materiałów eksploatacyjnych

Stosowanie produktów chemicznych podlega przepisom prawnym dotyczącym stosowania niebezpiecznych substancji. Karty charakterystyki dostarczają odpowiednich informacji na temat warunków użytkowania takich substancji. Należy dokładnie przeczytać kartę chara

Materiały do grawerowania

Arkusze danych dla materiałów do grawerowania

Produkty KARTA CHARAKTERYSTYKI (SAFTY DATA SHEET)
Aloxide
Cermark Paste
Cermark Spray
Cold Wax Pencil
Cleaning diluent (ref.19468)
Application diluent (ref.19469)
Gilding wax
Gravolaque
Gravoxide
Metal Marker G
Nitrolaque
Thermark Paste
Thermark Spray
Thermark Tape

 

Produkty KARTA CHARAKTERYSTYKI (SAFTY DATA SHEET)
Gravogrip™
Gravofix
Semi adhesive spray glue

 

Produkty KARTA CHARAKTERYSTYKI (SAFTY DATA SHEET)
Engraving gel
Engravolube
Polycoupe
Soluble oil
Surfex
Tarfil AT
Vargol

 

Produkty KARTA CHARAKTERYSTYKI (SAFTY DATA SHEET)
Gravoclean
Laser Optics cleaner
Odorless mineral spirit
Universal cleaner

 

Czym są karty specyfikacji technicznej czy charakterystyki?

Karty danych technicznych informują o składzie, charakterystyce technicznej i warunkach użytkowania danego produktu.

Karta charakterystyki jest to dokument zawierający konieczne informacje na temat niebezpieczeństw oraz środków ostrożności, które należy przedsięwziąć podczas użytkowania niebezpiecznej substancji bądź mieszaniny (chemicznej).
Dokument informuje profesjonalistów używających tych produktów w codziennej działalności o potencjalnych zagrożeniach.
Dokument, dostarczany przez dostawcę lub dystrybutora, musi być zawsze dostępny dla wszystkich sprzedawanych niebezpiecznych substancji.

Przepisy prawa nakładają obowiązek udostępnienia karty charakterystyki użytkownikowi końcowemu. Marka Gravotech postanowiła pójść o krok dalej, 
dlatego dostarcza również karty charakterystyki do materiałów do grawerowania (których nie obowiązują przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych).

Udostępniamy karty charakterystyki dla następujących produktów :

  Materiały do grawerowania laserowego: tworzywa sztuczne, akryl, metale i drewno.
  Materiały do grawerowania mechanicznego: tworzywa sztuczne, metale, fenole.
  Akcesoria do grawerowania: smary, środki czyszczące, kleje i produkty barwiące.

Karty charakterystyki pociągają Gravotech do odpowiedzialności i powinny być tłumaczone przez uwierzytelnione jednostki*.

* informacje podane są wyłącznie w celach informacyjnych.